top of page

HONORARIA

Wij kiezen zelf de berekeningsmethode voor de erelonen afhankelijk van de aard van de zaak.  Indien u dat wenst kan u daarover met ons een voorafgaande geschreven overeenkomst maken

Forfaitair |  In eenvoudige zaken zonder een financieel belang boven 10.000,00 euro wordt per aanleg 1.000 euro erelonen aangerekend als minimaal tarief.  In zaken van insolventie bedraagt het forfaitair minimumtarief 2.000 euro.  In verkeerszaken bedraagt het forfaitair minimumtarief 375,00 euro. 

 

Procentueel | % van het financieel belang van de zaak: degressief volgens de schijven: 0 – 15.000 euro: 15 %, 15.000 – 50.000 euro: 12 %, 50.000 – 100.000 euro: 10 %, 100.000 – 200.000: 8 %, boven 200.000: 6 %.   In geval van een dubbele aanleg, grote complexiteit van de zaak of een omvangrijk werk, kan daarop een factor tot x 2 worden toegepast. 

 

Uurtarief | Het basis uurtarief bedraagt 150,00 euro. In geval van succes en / of groot belang van de zaak kan daarop een factor tot x 3 worden toegepast. 

KOSTEN

Advocaten rekenen ook kantoorkosten en andere kosten aan.
Daarvoor gelden volgende tarieven:

  • Aanmaken en archiveren dossier: € 25,00/cm.

  • Overheadkosten: 20 % van het ereloon. 

  • Uitgaande berichten: € 12,00 

  • Verwerking inkomende berichten: € 6,00  

  • Copies: € 0,25 per blad. 

  • Faxen: € 0,25 per blad. 

  • Verplaatsingen: € 0,4/km. 

  • Telefoons: forfaits afhankelijk van de omvang van het dossier. 

  • Gerechtskosten en kosten van deurwaarders of uittreksels worden doorgerekend aan het aangerekende tarief. 

PROVISIES

In de loop van het werk zullen wij u provisies vragen afhankelijk van de stand van het dossier en het gepresteerde werk. 

Op alle hier vermelde bedragen wordt een 21% BTW aangerekend

bottom of page